Haber

Trafik Kazalarında Haklarınızı Koruyun!

4.06.2016 - 00:00:30
Trafik Kazalarında Haklarınızı Koruyun!

DOSTELİ  HASAR  YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ’ NİN  KURULUŞ  MAKSADI VE  TERCİH  EDİLME  SEBEBİ NEDİR ?

17 Ocak 2009’da şahıs işletmesi olarak faaliyete  başlayan ve 15 Temmuz 2012 yılında da limitet şirket olarak faaliyetine devam eden kurumsal bir şirkettir. Dosteli  Hasar Yönetimi trafik kazalarında  yaralanıp sakatlanan vatandaşlarımızın kendilerinin  ve vefat eden vatandaşlarımızın desteğinden mahrum kalan mirasçılarının tazminat hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti veren  ve bu tazminatların en kısa zamanda ilgili kurumlardan  temin edilerek sağlıklı bir şekilde kendilerine ulaştırılmasını sağlayan aracı bir kurumdur.

Doseli Hasar Yönetiminin birinci önceliği  kazazedelerin  dualarını almak, acılarını hafifleştirmek, onların hayatlarını kolaylaştırabilmek, onlara yardımcı olmak, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmek  hakları konusunda çalışmalar yapabilmek ve tazminatlarını en kısa zamanda kendilerine  ulaştıra bilmektir.

Maalesef her sektörde olduğu gibi özellikle bizim sektörümüz de de bir takım art niyetli  insanlar kazazedelerin elinden  vekalet alarak onları dolandırıyor yada ciddi manada tazminatlarını gasp ediyor. Bu sebeple biz Dosteli  Hasar Yönetimi olarak seksen ilde bütün kazazedelere ulaşmak ve onlara gerçekten  dostelimizi uzatmak insanlara öncelikle yardımcı olmak ve dualarını almak istiyoruz. Dosteli Hasar Yönetimi olarak bizim için önemli olan kazazedelerimizin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru  adreste olmalarını sağlamaktır.

 Vatandaşlarımız trafik kazasına maruz kaldığında  maalesef ne tür hakları olduğu konusunda yeterince  sağlıklı bir bilgiye sahip değil; bu sebeple biz Dosteli Hasar Yönetimi olarak hiç bir ücret talep etmeden kazazedelerimize hakları konusunda uzman profesyonel kadromuzla bilgilendiriyor ve tazminatlarını almaları konusunda danışmanlık hizmeti veriyor  ve dost elimizi samimiyetle uzatıyoruz.

TRAFİK KAZASI GEÇİREN KAZAZEDELERİN NE TÜR HAKLARI VAR ?

Devletimiz sosyal devlet olmanın gereği araçların trafik sigorta poliçelerini zorunlu hale getirmiştir ve bu araçların trafik kazası yapması sonucu araç içerisinde bulunan veya araç dışında yayaya çarpması sonucu bedensel hasara uğrayan yada vefat eden kazazedenin desteğinden yoksun kalan kişilerin kazaya sebebiyet veren aracın yada araçların zorunlu trafik sigorta poliçesi teminatı kapsamında çok ciddi hakları mevcuttur.

TRAFİK KAZASINA MARUZ KALAN KAZAZEDELER HANGİ HALLERDE TAZMİNAT TALEP EDEBİLİRLER ?

Kazazedelerimizi üç sınıfa ayıracak olursak şoför yolcu ve yaya olmak üzere :

Şoför’lerde kusur çok önemli tek taraflı ve çift taraflı olmak üzere kazadaki kusur oranları ne ise karşı aracın kusuruna istinaden karşı aracın trafik sigortası poliçesinden hak talep edebilir.

Yolcu’lar ise kazanın oluşumunda etkileri ve kusurları olmadığından dolayı tek taraflı trafik kazasında yolcu olarak bulundukları yada çift taraflı trafik kazasına karışan araçların kazadaki kusur oranları nispetince yolcularda oluşan bedensel zararlarda veya vefat durumunda desteğinden yoksun kalan kişilere her iki aracın trafik sigorta poliçesinden tazminat talep edebilir.

Yaya’ların ise bir aracın yayaya çarpması sonucu oluşan trafik kazasında çarpan aracın kusuru nispetince yayada oluşan bedensel hasar ve vefat durumunda aracın zorunlu trafik sigorta poliçesinden tazminat talep edebilir.

KAZAZEDELER NE KADAR TAZMİNAT ALABİLİYOR VE HESAPLAMA   HANGİ KRITERLERDE YAPILIYOR?

Dört kriter üzerinden hesaplama yapılıyor yaş, gelir, kazanın oluşumundaki kusur oranı, kazaya bağlı bedensel zarar (sakatlık) veya vefat durumu

1- Yaş; Türkiye’ de  bilindiği üzere aktif çalışma yaşı 65 yaş ve ortalama yaşam süresi 70 yaş baz alınıyor. Örnek verecek olursak trafik kazası sonucu 65 yaşındaki bir kazazede vefat ediyor ve desteğinden yoksun kalan eşi, (varsa) 18 yaş altı çocukları, anne, babası kazaya karışan aracın kazadaki kusuru nispetince  zorunlu trafik sigortası poliçesinden hak sahibi oluyor .Bu trafik kazasında aktüer hesap yapılırken aktif çalışma yaşını doldurduğundan sadece pasif dönem yani 5 yıl ve kazadaki kusur oranı ne ise desteğinden yoksun kalan kişilere hesaplama yapılıyor ve düşük miktarlarda tazminat çıkıyor. Ama vefat edenin 35 yaşında olduğu varsayılırsa aktif çalışma döneminin 30 yıl olarak yapıldığından ise vefat edenin desteğinden mahrum kalan kişilerin aktüer hesabında çok ciddi tazminat miktarları belirleniyor.

2- Gelir; örnek verecek olursak trafik kazasında araç içerisinde yolcu konumunda bulunan ve 1500 tl geliri olan bir kişinin vefatı durumunda ise vefat edenin desteğinden yoksun kalan eşi, 18 yaş altı çocuklar anne, baba’ların yapılan aktüer hesabında gelirin yüksek olmasından dolayı çok ciddi tazminat rakamları çıkıyor.Yaralanıp sakat kalanlar için de gelir aynı ölçülerde tazminatların hesaplanmasında önemli bir faktördür.

3- Kazadaki kusur oranı;Trafik kazasına karışan kazazedelerin kazadaki kusur oranları nispetince yapılan aktüer hesabında kusur indirimi yapılıyor. Örnek verecek olursak aracın bir yayaya çarpması sonucu trafik kazası meydana geliyor bu kazanın oluşumunda yaya %75 kusurlu bulunuyor araç şoförü ise %25 kusurlu bulunuyor yapılacak olan aktüer hesabında yaya için belirlenen tazminatın %75’i yaya’nın kazanın oluşumundaki kendi kusurundan dolayı kusur indirimi oluyor ve tazminat oranı kazada kusuru olmayan kazazedelere göre düşük çıkıyor.

4- Kazaya bağlı bedensel zarar (malul-sakat kalma); trafik kazası sonucu vücudumuzda oluşan maluliyetten   oranı nispetine göre tazminat belirleniyor. Kazazedenin maluliyet oranı ne kadar yüksek ise tazminat miktarıda o kadar yüksektir.

TRAFİK KAZALARINDA HANGİ KURUMLARDAN TAZMİNAT TALEP EDİLİYOR ?

Türkiye’de faaliyet gösteren ve faaliyet  göstere bilmesi için Hazine Müsteşarlığı  tarafından yetkilendirilen sigorta şirketlerinden ve Güvence hesabından tazminat talep ediliyor.

GÜVENCE HESABI NEDİR VE HANGİ HALLERDE DEVREYE GİRER?

Güvence hesabı Hazine Müsteşarlığı’na bağlı ve gelirini sigortacılık kanununun 14/3maddesi ve güvence hesabı yönetmeliğinin 8. Maddesi uyarınca sigorta şirketlerinin her yıl araç sahiplerinden trafik sigorta poliçesi bedeli olarak tahsil edilen bedelin belirli bir yüzdesinin güvence hesabına aktarılması ile ödemeleri sağlar.

1- Faili meçhul trafik kazalarında yani aracın bir yayaya yada başka bir araca çarpması sonucu olay yerinden kaçmasında plakanın ve şoförün tespit edilememesi halinde ve kazada yayalara, yolculara, şoför’de oluşan bedensel zarar (sakatlık-malul) yada vefat edenin desteğinden yoksun kalan kişilerin mağduriyetleri  giderilmesi adına devreye girer.

2- Kazanın meydana geldiği tarihte trafik sigorta poliçesi olmayan yada poliçe  yenileme tarihini geçiktiren araçların neden olduğu bedensel zararın ve vefat durumunda vefat edenin desteğinden yoksun kalan kişilerin mağduriyetinin giderilmesi adına devreye girer.

3- Sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesinde yada sigorta şirketinin iflası halinde devreye girer.

4- Çalınmış yada gasp edilmiş aracın karıştığı kazada işletenin (ruhsat sahibinin) sorumlu tutulmadığı durumlarda kişilere gelen bedensel zarar ve vefat durumunda vefat edenin desteğinden yoksun kalan kişilerin mağduriyetinin giderilmesi adına devreye girer.

ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ

Trafik kazası geçirip bedensel  hasara uğrayan veya vefat eden vatandaşlarımızın desteğinden yoksun kalan kişilerin  böyle bir konuya maruz kalmaları halinde; Dosteli Hasar Yönetimi ile  irtibata geçtiklerinde kanunen kişilerin hakları konusunda sigorta şirketleri, diğer kurum ve kişiler nezdinde temsil edilebilmemiz için öncelikli olarak sadece kaza tarihini kapsayan bir vekaletname noter vasıtasıyla alıyoruz ve vekaletnamede çalışma yüzdemizi de(kanunların  belirlediği oran içerisinde % 10 -  % 25 arasında )kazazedeyle birlikte belirledikten sonra   vekaletnameye  noter huzurunda yazdırıyoruz. Bu çalışma yüzdemizi vekaletnameye yazdırmamızın amacı kazazedelerimizde Dosteli Hasar Yönetimine  karşı güven oluşmasını sağlamak ve yetkimizi çalışma yüzdemizle kısıtlamaktır. Aynı zamanda vekaletnamemize  kaza tarihini yazdırmamızın sebebide yetki alanımızı bilinçli bir şekilde kısıtlamaktır ve bu şekilde  bir vekaletname düzenleyip art niyetli kişiler konusunda da kazazedeleri   bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

Aynı zamanda kazaya maruz kalan kazazedelerimizin sigorta şirketinden yada güvence hesabından  tahsil edilen bedelleri kazazedelerin kendi banka hesaplarına ilgili kurum  tarafından yatırılmasını sağlamaktayız. Akabinde sözleşmemizde ve vekaletnamede karşılıklı belirlenen miktar üzerinden kazazededen hakkımızı talep etmekte ve nihayetinde de karşılıklı helalleşmekteyiz.

Kazazede ile yapılan sözleşmede yapılacak olan tüm masrafların Dosteli Hasar Yönetimi tarafından karşılanacağı ve her hangi bir tazminat alınamadığı takdirde ise kazazedelerimizden her hangi bir masraf adı altında para talep edilmeyeceği  belirtilmiştir.

KAZAZEDELER HAKLARININ ALINMASI KONUSUNDA YETKİ VERİRKEN NELERE  DİKKAT ETMELİ?

Trafik kazasından dolayı bedensel  hasara uğrayan yada vefat eden kişilerin desteğinden yoksun kalan  vatandaşlarımızın tazminat haklarının alınması yönünde noterden  vekalet verirken; şirketlerin  ticaret odalarına kayıtlı olmalarına, vergi mükellefi olmalarına, sabit bir adreste  ofis ortamında bu işi icra eden, sabit bir ofis telefonu olan  hatta web sayfası olan, şirket mail adresi bulunan  ve vekaletname verdikten sonra karşınızda muhatap bulabileceğiniz  güvenilir, dürüst ve  işinde profesyonelce çalışan personellerin olduğu firmaları tercih etmeleri  en önemli bir tavsiyemizdir.

Daha fazla bilgi için www.dostelihasar.com.tr web sitesini ziyaret edebilir hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu haber 6173 kişi tarafından okundu.
Fotoğraflar

EN SON EKLENENLER

YORUMLAR

Henüz yorum eklenmemiş.

YORUM YAZ

Reklamlar